Valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2015 VN 50/2015

Istunnon ajankohta 27.8.2015 13.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 15.44 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Ulkoasiainministeriö

Satu Suikkari-Kleven, Lähetystöneuvos p.029 5351241

Jäsenen määrääminen Pysyvään välitystuomioistuimeen

Oikeusministeriö

Antti Leinonen, Apulaisosastopäällikkö, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5150264

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen 6 artiklan 7 §:n muutoksen hyväksyminen

Miia Ljungqvist, Neuvotteleva virkamies p.029 5150171

Valtioneuvoston kirjelmä Eurojustin ja Ukrainan välisestä yhteistyösopimuksesta

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292

Valtiovarainministeriön virkamiehen asettaminen valtioneuvoston käytettäväksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Janina Lindqvist, Hallitussihteeri p.+35 8295330362

Valtion liikuntaneuvoston asettaminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Marja-Leena Härkönen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162328

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 13 §:n kumoamisesta

Ympäristöministeriö

Helena Säteri, Ylijohtaja p.+35 8295250281

Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista