Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016

Istunnon ajankohta 19.5.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

19.5.2016 15.56 Päätösluettelo

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Opetushallituksesta

Joni Hiitola, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330108

Akateemikon arvonimen myöntäminen *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.