Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 VN 76/2016

Istunnon ajankohta 1.12.2016 13.00 | Paikka: Helsinki

1.12.2016 13.51 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Eero Heliövaara, Osastopäällikkö p.+35 8295160150

Valtion omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan asettaminen

Oikeusministeriö

Sami Manninen, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150318

Korkeimman hallinto-oikeuden kahdeksan määräaikaisen oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, Henkilöstöpäällikkö p.+35 8295250113

Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön vientintäpäällikön virasta