Tasavallan presidentin esittely 25.8.2017 TP 53/2017

Istunnon ajankohta 25.8.2017 11.30 | Paikka: Helsinki

25.8.2017 12.03 Päätösluettelo

Ulkoasiainministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Timo Kantola, Apulaisosastopäällikkö p.029 5351477

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 72. istuntoon

Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomusten jättäminen varteenottamatta *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö