Valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 VN 74/2018

Istunnon ajankohta 13.12.2018 13.00 | Paikka: Helsinki

13.12.2018 13.56 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Valtiovarainministeriö

Assi Salminen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530192

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 5 ja 10 a §:n muuttamisesta

Risto Lerssi, Hallitusneuvos p.+35 8295530022

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta

Jaana Mikkola, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530665

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö