Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2022 VN 73/2022

Istunnon ajankohta 11.8.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

11.8.2022 13.45 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p.029 5150288

Konkurssiasiamiehen viran täyttäminen määräajaksi