Valtioneuvoston yleisistunto 11.8.2022 VN 73/2022

Istunnon ajankohta 11.8.2022 13.00

11.8.2022 13.45 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.