Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2023 VN 26/2023

Istunnon ajankohta 5.4.2023 13.00 | Paikka: Helsinki

5.4.2023 13.43 Päätösluettelo

Ulkoministeriö

Marja Liivala, Ulkoasiainneuvos p.029 5351727

Valtioneuvoston asetus Pohjois-Atlantin sopimuksesta

Sisäministeriö

Tuija Saari, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488566

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Leila Maïche-Plathan, Neuvotteleva virkamies p.029 5140438

Puolustusministeriön apulaisosastopäällikön viran täyttäminen

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henri Backman, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063581

Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen