Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma OM/2015/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava) (EK 56/2014 vp; KAA 3/2014 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät lausumat

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lena Andersson, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150244
Asia
Eduskunta on hylännyt rattijuopumusta koskevan kansalaisaloitteen. Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä seuraavat lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lainsäädäntöehdotukset siitä, että valvontaviranomaiselle annetaan toimivalta keskeyttää alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavan henkilön ajo, vaikka teko ei sellaisenaan täyttäisi rattijuopumusrikoksen tunnusmerkistöä. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen, jossa sekä perustunnusmerkistön mukaisen rattijuopumuksen että törkeän rattijuopumuksen promillerajan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti eri näkökohdat huomioon ottaen. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen rattijuopumuksen rangaistuskäytännöstä. Selvityksessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota kuolemantapauksiin päätyneiden rattijuopumusten rangaistuskäytäntöön ja vähimmäis- ja enimmäisrangaistuksiin. 5. Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa nuorten rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitusta ja siihen liittyviä jatkotoimia. 6. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee uuden kokonaisvaltaisen periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen