Viran täyttäminen UM/2015/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2015 13.00

Ulkoasiainministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Erkki Tuomioja
Esittelijä
Vesa Lehtonen, Henkilöstöjohtaja p.029 5351439
Asia
Lähetystöneuvos Tarja Fernández (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2015 lukien
Esitys
Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Tarja Fernándezin ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2015 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen