Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2014/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.5.2015 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta (HE 161/2014 vp; EV 342/2014 vp)

Ministeri
Lauri Ihalainen
Esittelijä
Jan Hjelt, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048940
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta sekä lain lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen