Valtion takaukset YM/2015/37

« Raha-asiainvaliokunta 28.5.2015 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta

Ministeri
Pia Viitanen
Esittelijä
Juha Post, Hallitussihteeri p.+35 80295250258
Asia
Päätöksellä määrätään omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta ehdotetaan lisättäväksi Aktia Säästöpankille 20 milj. euroa, Nordea Pankille 44 milj. euroa, OP-ryhmälle 20 milj. euroa, Hypoteekkiyhdistykselle 10 milj. euroa, säästöpankeille 23 milj. euroa ja S-Pankille 10 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvion mukaan takausvastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa asuntolainoissa ja ASP-lainoissa olla vuoden 2015 lopussa yhteensä 2 500 milj. euroa. Tämän päätöksen jälkeen takausvaltuutta olisi jaettu 2 427 milj. euroa eli takausvaltuutta jäisi vielä jakamatta 73 milj. euroa.
Esitys
Puollettaneen
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta