Valtioneuvoston asetus STM/2015/180

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä

Ministeri
Hanna Mäntylä
Esittelijä
Mika Mänttäri, Hallitusneuvos p.029 5163125
Asia
Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaisen ansionmenetyskorvauksen perusteena käytettävä työntekijän vuosityöansio perustuu lain 71 §:n nojalla pääsääntöisesti laskentaan. Asetuksella säädettäisiin niistä laskentasäännöistä, joita vakuutuslaitosten tulee noudattaa. Laskentasäännöt ovat tarpeellisia lain yhdenmukaisen soveltamiskäytännön varmistamiseksi. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan samaan aikaan työtapaturma- ja ammattitautilain voimaantulon kanssa 1 päivä tammikuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen