Valtioneuvoston asetus VM/2015/224

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2015 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun asetuksen 20 ja 44 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Assi Salminen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5530560
Asia
Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisen edellyttämä säädösmuutos väestötietojärjestelmästä annettuun asetukseen (128/2010). Maistraatit on yhdistetty 8.10.2015 hyväksytyllä maistraattien toimialueista annetulla valtioneuvoston asetuksella (1254/2015), joka tulee voimaan 1.1.2016. Samassa yhteydessä muutettiin muissa valtioneuvoston asetuksissa olevat säännöksiä niin, että aiemmin Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraateille kuulunut toimivalta siirrettiin muodostuvaan uuteen Uudenmaan maistraattiin. Tässä yhteydessä kuitenkin väestötietojärjestelmästä annetun asetuksen 44 §:n 3 momentissa oleva säännös on jäänyt muuttamatta, mistä syystä se ehdotetaan nyt korjattavaksi vastaamaan muuttuvaa oikeustilaa. Asetuksen 20 §:n 3 momenttia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi niin, että Verohallinto, Maahanmuuttovirasto ja paikallispoliisi voisivat jatkossa tallentaa väestötietojärjestelmään tiedot ulkomaan kansalaisen syntyvaltiosta ja –paikasta. Muutoksella pyritään vähentämään eri viranomaisten selvitystyötä siitä, onko henkilötunnus annettu samalle henkilölle useampaan kertaan. VOIMAANTULO: Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 20 ja 44 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen