Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2015/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi (HE 65/2015 vp; EV 1/2016 vp)

HE 65/2015

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150260
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen