Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2016/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2014 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri
Alexander Stubb
Esittelijä
Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292
Asia
Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 25.1.2016 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2014 verohyvityksen. Itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2014 verohyvitystä koskevan päätöksen (RV)
Vaikutukset
Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaan verohyvitys on suoritettava, kun maakunnassa maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 % vastaavasta verosta koko maassa, jolloin ylimenevä osa (verohyvitys) on valtion varoista suoritettava Ahvenanmaan maakunnalle. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2014 verohyvityksen määrä on 9 508 580 euroa. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös perustuu verohallinnon laskelmiin. Verohyvitys maksetaan momentilta 28.80.31 (verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen