Hallituksen esitys STM/2016/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä

HE 58/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Laura Terho, Lakimies p.+35 8295163550
Asia
Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen mukaan yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä ei saisi tupakoida, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias henkilö. Kielto ei kuitenkaan koskisi kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä
Vaikutukset
Ehdotettu tupakointikielto suojaisi lapsia tupakansavulle altistumiselta ja parantaisi siten heidän terveyttään. Kiellon noudattamisen valvonta kuuluisi kunnalle, jonka tietoon asia voisi tulla esimerkiksi kunnan lastensuojeluviranomaisen kautta. Ehdotettu tupakointikielto tukisi siten osaltaan kunnalle kuuluvaa lastensuojelutehtävää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen