Päätös kuntajaosta VM/2016/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.5.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymisestä

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Anu Hernesmaa, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530027
Asia
Rääkkylän kunta lakkaa ja yhdistyy Kiteen kaupunkiin 1.1.2017. Kuntien yhdistyminen perustuu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan Rääkkylän kunnan talouden arviointimenettelyyn sekä sitä seuranneen erityisen kuntajakoselvityksen perusteella tehtyyn yhdistymisesitykseen. Rääkkylän kunnalla on pitkäaikaisia ja vakavia talousongelmia ja se on joutunut arviointimenettelyyn jo kaksi kertaa. Vuoden 2015 tilinpäätösennakoiden mukaan Rääkkylän kunnan taloudellinen tilanne on heikentynyt edelleen. Rääkkylän kunnalla ei ole edellytyksiä järjestää palveluitaan itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa ja kunnan yhdistyminen toiseen kuntaan on välttämätöntä. Rääkkylän kunta vastustaa yhdistymisesitystä. Valtioneuvosto voi kuntarakennelain mukaan päättää yhdistymisestä vastoin valtuuston tai valtuustojen tahtoa, jos muutos on välttämätön Rääkkylän kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi ja laissa säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy esityksen Rääkkylän kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymisestä
Vaikutukset
HALLINNOLLISET: Koska Rääkkylän kunta yhdistyy Kiteen kaupunkiin, kuuluu uusi Kiteen kaupunki valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Kiteen kaupunki. TALOUDELLISET: Kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä 31.12.2015 oli 13 181 asukasta. Yhdistymisavustuksen asukasmäärän perusteella määräytyvä perusosa on 2 000 000 euroa ja erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan johdosta tuleva lisäosa 352 350 euroa. Laskennallisen yhdistymisavustuksen kokonaissumma on uuden Kiteen kaupungin tapauksessa siten 2 352 350 euroa. Mahdolliset liitoksesta koituvat valtionosuusmenetykset korvataan yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoden 2019 loppuun saakka. KIELELLISET: Rääkkylän kunta ja Kiteen kaupunki ovat molemmat kielilain 5 §:n perusteella suomenkielisiä kuntia. Uuden Kiteen kaupungin asukkaista on 31.12.2015 väestötietojen mukaan 96 % suomenkielisiä ja 0,05 %. ruotsinkielisiä. Uusi Kiteen kaupunki on yksikielinen suomenkielinen kunta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen