Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2016/24

« Tasavallan presidentin esittely 3.6.2016 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 51/2016 vp; EV 54/2016 vp)

HE 51/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Suvi Nevalainen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342017
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen ja vahvistaa lain Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen