Virka- ja tuomarinvala VNK/2016/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministeri Mattilan virka- ja tuomarinvala

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Valtioneuvoston jäsen vannoo virka- ja tuomarinvalan tai antaa virka- ja tuomarinvakuutuksen ennen tehtävään ryhtymistään. Vala vannotaan ja vakuutus annetaan valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai tuomarinvalan taikka antanut virkavakuutuksen tai tuomarinvakuutuksen, ei ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa tai antamaan vastaavaa vakuutusta (asetus 1183/1987).
Esitys
Ministeri Mattila vannoo virka- ja tuomarinvalan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen