Viran täyttäminen SM/2016/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.8.2016 12.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Tuija Saari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488566
Esitys
Valtioneuvosto nimittää sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan oikeustieteen tohtori Lauri Mikael Lohsen 1.9.2016 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.