Valtioneuvoston asetus SM/2016/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2016 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston asetus tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön koulutuksesta ja asusta

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Sini Lahdenperä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5488312
Asia
Ehdotetussa asetuksessa säädetään säilytystilojen erityiskoulutuksesta, koulutuksen tavoitteesta, rakenteesta, sisällöstä ja koulutukseen valinnasta ja asetuksessa tarkoitetun vartijan asusta ja sen käyttämisestä sekä vartijan asun merkeistä ja teksteistä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tilapäisesti vartijan tehtävää poliisin säilytystilassa hoitavan henkilön koulutuksesta ja asusta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen