Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2016/73

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi turvallisuusselvityslain sekä kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta (HE 122/2016 vp; EV 109/2016 vp)

HE 122/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko
Esittelijä
Johanna Puiro, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488584
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen laeiksi turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen