Valtion omaisuuden luovuttaminen VM/2016/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Pauliina Pekonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530081
Asia
Valtion kiinteistöstrategian (Vnp 21.12.2010) mukaisesti valtiolle tarpeettomista ei-strategisista omistuksista luovutaan omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Luovuttamisen tulee tapahtua avoimesti ja syrjimättömästi ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Ehdotetulla päätöksellä Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan myymään Turun kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt 853-8-33-1, 853-8-33-2 ja 853-8-7-10 niillä olevine rakennuksineen ja rakennelmineen Kakola Yhtiöt Oy:lle ja Pohjola Rakennus Oy:lle yhteisvastuullisesti ja perustettavien yhtiöiden lukuun 10 milj. euron kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla. Kiinteistöillä sijaitsee kolme rakennusta sekä joitakin vähäarvoisia rakennelmia. Kiinteistöllä 33-1 sijaitseva entinen lääninvankila on suojeltu. Muilta osin rakennukset ja rakennelmat ovat purkukuntoisia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion kiinteistövarallisuuden myynnistä liitteessä 2 ehdotetun mukaisesti
Vaikutukset
Kohteilla ei ole valtiokäyttöä. Kakolanmäen vankilakäyttö loppui 2007, kun uusi Turun vankila valmistui Turun Saramäkeen. Alueen uudiskäytön mahdollistava asemakaava on tullut voimaan vuoden 2010 alussa. TALOUDELLISET: Myyntihintaa on pidettävä valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta säädetyssä laissa tarkoitettuna käypänä hintana. Maaperätutkimusten perusteella kaupankohteen maaperä on paikoin pilaantunutta. Senaatti-kiinteistöt on vastuussa maaperän puhdistamisesta, jonka arvioitu kustannus on tehtyjen tutkimusten perusteella noin 1,6 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen