Valtioneuvoston kirjelmä OKM/2016/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

U 63/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Viveca Still, Tekijänoikeusneuvos p.+35 8295330297
Asia
Euroopan yhteisöjen komissio on 14 päivänä syyskuuta 2016 tehnyt ehdotuksen direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ehdotus liittyy komission toimintasuunnitelmaan tekijänoikeuksien modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa sisällön laajempi saatavuus kaikkialla EU:ssa, sopeuttaa tekijänoikeuden poikkeukset ja rajoitukset digitaalisiin ja rajat ylittäviin ympäristöihin sekä edistää hyvin toimivien tekijänoikeusmarkkinoiden saavuttamista.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNTÖ: Esitys edellyttäisi tekijänoikeuslain ja mahdollisesti eräiden muiden lakien muuttamista. Tekijänoikeus kuuluu valtakunnan lainsäädäntövaltaan suhteessa Ahvenanmaahan. Ehdotus edellyttäisi uuden tekijänoikeudellisen oikeussuojamuodon säätämistä kustantajien etujen suojelemiseksi sekä vaikuttaisi tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien vastuuseen. TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole merkittävää vaikutusta valtion talousarvioon. Ehdotuksen mukaan Euroopan unionin teollis- ja tekijänoikeusvirastolle tulisi kustannuksia aiheuttavia lisätehtäviä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen