Viran täyttäminen OM/2016/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Oikeusministeriö

1) Vantaan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 5) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksenviran (T 12) täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Heikki Liljeroos, Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5150428
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Timo Riku Petteri Heikkinen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Eva Åsa Vilhelmiina Nordlund Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Merja Anneli Tuovinen Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Kari Tapani Puukka Virkoihin 5) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso, käräjätuomari Karl Wilhelm Norrman, määräaikainen hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri Kati Maaria Lavi-Waltari ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Kristina Anita Isaksson
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Vantaan käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Timo Riku Petteri Heikkisen 1.1.2017 lukien, Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Eva Åsa Vilhelmiina Nordlundin 1.1.2017 lukien, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Merja Anneli Tuovisen 1.1.2017 lukien, Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan käräjätuomari Kari Tapani Puukan 1.1.2017 lukien ja Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Pason 1.1.2017 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Karl Wilhelm Norrmanin 1.2.2017 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, oikeussihteeri Kati Maaria Lavi-Waltarin 1.1.2017 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, viskaali Kristina Anita Isakssonin 1.1.2017 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virat 5) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.