Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 16.6.2017 12.15

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta (HE 7/2017 vp; EV 32/2017 vp)

HE 7/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja lain poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.