Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2016/68

« Tasavallan presidentin esittely 24.5.2017 13.20

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 161/2016 vp; EV 27/2017 vp)

HE 161/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Olli-Pekka Rantala, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342585
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen