Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2017/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Metrologian neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.11.2017-31.10.2020

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Tomi Lounema, Kaupallinen neuvos p.+35 8295062697
Asia
Neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava (suluissa varajäsenet): Puheenjohtaja: johtava asiantuntija Tuomo Valkeapää (ylitarkastaja Sari Hemminki) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Varapuheenjohtaja: laboratorionjohtaja Tero Eklini (ryhmäpäällikkö Mirja Leivuori) Suomen ympäristökeskus SYKE Jäsenet: ylitarkastaja Aino Sipari liikenne- ja viestintäministeriö (tutkija Katriina Kyllönen Ilmatieteen laitos) erityisasiantuntija Anne Hyartt (hallitussihteeri Sirpa Sillstén) työ- ja elinkeinoministeriö johtava asiantuntija Mirja Palmén sisäministeriö (rikoskemisti Sani Marttila Keskusrikospoliisi) neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala sosiaali- ja terveysministeriö (laatupäällikkö Anu Nurkka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tutkimusjohtaja Laura Höijer (ylitarkastaja Petri Liljaniemi) ympäristöministeriö professori Erkki Ikonen Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu (laboratory manager Mikael Wasberg Turun yliopisto) tutkimusyksikön johtaja Janne Nieminen (tutkija Satu Mykkänen) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pääarvioija Margareta Hägg FINAS-akkreditointipalvelu (johtava asiantuntija Antti Kosunen Säteilyturvakeskus STUK) ekonomisti Martti Luukko Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (osastonjohtaja Markku Poutanen Maanmittauslaitos) pääsihteeri Sanna Marttinen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) (tutkimusyksikön johtaja Vesa Virtanen CEMIS - mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus) executive vice president Anne-Christine Ritschkoff Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (vice president Mikko Merimaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy/ Mittatekniikan keskus MIKES) asiantuntija Mirja Tiitinen Teknologiateollisuus ry (asiantuntija Ina Lehto Energiateollisuus ry) laboratorionjohtaja Pirjo Sainio (laatupäällikkö Sara Heilimo) Tullilaboratorio head of production technology Toni Pietari Vaisala Oyj (johtaja Pentti Manninen Ramboll Finland Oy)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa metrologian neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.11.2017-31.10.2020
Vaikutukset
Neuvottelukunnan menot maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön momentilta 32.01.01.1.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio