Valtion edustajan määrääminen OKM/2017/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Ministeri
Sampo Terho
Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190
Asia
Kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 1 §:n mukaan yhtenä kirkon edustajana kirkolliskokouksessa on valtioneuvoston määräämä edustaja. Kirkkohallitus on 19.9.2017 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että valtioneuvosto määräisi edustajansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 6.11.–9.11.2017.
Esitys
Valtioneuvosto päättää määrätä edustajakseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 6.11.–9.11.2017 opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ja varaedustajikseen ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja hallitusneuvos Joni Hiitolan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen