Valtioneuvoston asetus STM/2017/161

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Tuula Andersin, Hallitussihteeri p.029 5163506
Asia
Asetuksella uudistetaan biologisia tekijöitä koskevaa sääntelyä yhdistämällä valtioneuvoston päätös (1155/1993) työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta ja valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla (317/2013). Nämä säädökset ovat direktiivien täytäntöönpanosäädöksiä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta
Vaikutukset
Kyse on säädösteknisestä muutoksesta eikä ehdotuksella tehdä sisällöllisiä muutoksia voimassaoleviin säädöksiin. Tämän vuoksi ehdotuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia työsuojeluvalvontaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen