Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2017/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 153/2017 vp; EV 135/2017 vp)

HE 153/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen