Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2017/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2020

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Susanna Siitonen, Hallitusneuvos p.+35 8295048932
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: Puheenjohtajana toimii työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäällikkö Pekka Timonen ja varapuheenjohtajana kyseisen osaston sisämarkkinapolitiikka ja yrityslainsäädäntö -ryhmän päällikkö Liisa Huhtala. Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen): apulaisosastopäällikkö Ilkka Saarinen, ulkoasiainministeriö (kaupallinen neuvos Kent Wilska, ulkoasiainministeriö) neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö (neuvotteleva virkamies Markus Seppelin, sosiaali- ja terveysministeriö) johtava erityisasiantuntija Marja Pokela, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (finanssineuvos Petri Vihervuori, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto) lainopillinen asiamies Petri Holopainen, Suomen yrittäjät ry (lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen yrittäjät ry) asiantuntija Tuuli Mäkelä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK) maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry (johtaja Johanna Sipola, Keskuskauppakamari) kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, SAK ry (kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä, SAK ry) työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki, STTK ry (ei varajäsentä) asiantuntija Anu Tuovinen, Akava ry (vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski, Akava ry) asiantuntija Ilkka Sipiläinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko (pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto – Konsumenförbundet ry) toimitusjohtaja Mikko Routti, Finnish Business and Society ry (päällikkö Ulla Roiha, Finnish Business and Society ry) toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch ry (puheenjohtaja Janne Ronkainen, Finnwatch ry) kehityspoliittinen asiantuntija Lyydia Kilpi, Kepa ry (kehityspoliittinen asiantuntija Outi Hakkarainen, Kepa ry) suojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (suojeluasiantuntija Otto Bruun, Suomen luonnonsuojeluliitto ry)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio