Valtioneuvoston asetus UM/2017/218

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Kai Mykkänen
Esittelijä
Kaija Suvanto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351159
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehty sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 1 päivänä helmikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen