Valtuuskunnan asettaminen STM/2017/183

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtuuskunnan asettaminen WHO:n 142. hallintoneuvoston (Executive Board) kokoukseen Genevessä 22.1.-27.1.2018

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Maija Iles, Hallitussihteeri p.029 5163237
Asia
Hallintoneuvoston kokous on WHO:n uuden pääjohtajan Tedros Ghebreyesuksen ensimmäinen. Suomi aloittaa kolmivuotiskautensa 34 jäsenen hallintoneuvostossa toukokuussa 2018. Kokousta edeltää sitä valmisteleva neuvoa antavan ohjelma- ja budjettikomitean (Programme and Budget Advisory Committee, PBAC) kokous 18.-19.1.2018. Keskeisiä hallintoneuvoston käsiteltäväksi tuotavia asioita ovat muun muassa WHO:n 13. yleinen työohjelma (General Programme of Work, GPW), järjestön reformin edistyminen, WHO:n valmius- ja vastetoiminnan kehittäminen, mobiiliterveys, valmistautuminen ei-tarttuvien tautien korkean tason kokoukseen syyskuussa 2018 ja influenssapandemiavalmiuden yhteistyökehys (Pandemic Influenza Preparedness (PIP) framework). Suomelle tärkeitä asioita ovat lisäksi naisten, tyttöjen ja nuorten ravitsemus sekä ympäristön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen. Suomi seuraa myös korkean tason tuberkuloosikokouksen valmistelua vuonna 2018, lääkkeiden saatavuuteen sekä innovaatiohin ja tekijänoikeuksiin liittyviä asioita, WHO:n pääjohtajavaalin arviointia ja ei-valtiollisten toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyökehyksen toimeenpanoa. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa WHO:n hallintoneuvoston EB kokoukseen 22.1.-27.1.2018 seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja suurlähettiläs Terhi Hakala, Geneven pysyvä edustusto Jäsenet: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö ministeri, pysyvän edustajan sijainen Renne Klinge, Geneven pysyvä edustusto johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö kansainvälisten asioiden neuvos Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Eero Lahtinen, Geneven pysyvä edustusto lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Satu Leino, sosiaali- ja terveysministeriö
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan WHO:n 142. hallintoneuvoston (Executive Board) kokoukseen Genevessä 22.1.-27.1.2018 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen