Viran täyttäminen OM/2017/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos p.029 5150458
Asia
Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi määräaikainen oikeusneuvos, esittelijäneuvos Anne Johanna Nenonen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, esittelijäneuvos Kimmo Petteri Leppikorpi Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Mari Kyllikki Jääskeläinen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jenni Elina Ahtiainen Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja Tero Kalevi Särkikangas, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Katja Kristiina Saukkonen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Camilla Nina Marita Sandström, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jonna Pauliina Konstari ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Hanna Amanda Lähdeniemi
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, esittelijäneuvos Anne Johanna Nenosen 1.2.2018 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, esittelijäneuvos Kimmo Petteri Leppikorven 1.2.2018 lukien, Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Mari Kyllikki Jääskeläisen 1.2.2018 lukien, Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Jenni Elina Ahtiaisen 1.2.2018 lukien ja Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, ylitarkastaja Tero Kalevi Särkikankaan 1.2.2018 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Katja Kristiina Saukkosen 1.2.2018 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Camilla Nina Marita Sandströmin 1.2.2018 lukien, neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Jonna Pauliina Konstarin 1.2.2018 lukien ja viidenneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Hanna Amanda Lähdeniemen 1.2.2018 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.