Lautakunnan asettaminen PLM/2017/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2018 13.00

Puolustusministeriö

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 1.2.2018 - 31.1.2022

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Perttu Wasenius, Hallitussihteeri p.029 5140603
Asia
Kokoonpano: Puheenjohtaja: Oikeusneuvos Irma Telivuo Korkein hallinto-oikeus Varapuheenjohtaja: Oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää Jäsenet: Hovioikeudenneuvos Ari Siltama Helsingin hovioikeus Kansliapäällikkö Asko Välimaa Oikeusministeriö Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Hanna Nordström Puolustusministeriö Kontra-amiraali Timo Junttila Pääesikunta Prikaatikenraali Jukka Sonninen Pääesikunta
Esitys
Valtioneuvosto asettaa kutsunta-asiain keskuslautakunnan toimikaudelle 1.2.2018 - 31.1.2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio