Arviomäärärahan ylitys VM/2018/19

« Raha-asiainvaliokunta 8.2.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Vuoden 2017 talousarvion momentin 28.20.02 (Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot) arviomäärärahan ylittäminen 1 100 000 eurolla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Jan Holmberg, Talouspäällikkö, esittelijä p.+35 8295530156
Asia
Momentin 28.20.02 (Keskitettyjen valuuttatilien kurssiero) arviomääräraha vuonna 2017 on 1 000 euroa. Vuoden 2018 alussa Valtiokonttori on arvioinut, että momentin arviomäärärahaa käytetään 1 062 300 euroa vuonna 2017. Arviomäärärahan ylitys on 1 061 300 euroa. Ylitystarve johtuu Valtiokonttorin hallinnoimien valuuttatilien vuoden 2017 tilinpäätökseen kirjattavista realisoitumattomista kurssieroista. Kurssieroa kirjataan USD-, JPY-, CHF-, DKK- ja NOK -määräisillä valuuttatileillä olevia varoja euromääräisiksi arvostettaessa. Varoja on ollut tileillä odottamassa tarkoituksenmukaisten kauppaerien muodostumista ja/tai kyseisen valuutan määräisten menojen ulosmaksuja.
Esitys
Puollettaneen
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio