Toimikunnan asettaminen STM/2018/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.10.2018 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan asettaminen toimikaudelle 12.10.2018-11.10.2022

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Merituuli Mähkä, Erityisasiantuntija p.029 5163575
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: Erkki Palva, LKT, lääkealan erityispätevyys Varapuheenjohtajat: Miia Turpeinen, LT, lääketutkimuksen dosentti, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Heikki Tikkanen, LT, liikuntalääketieteen professori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri Jäsenet (varajäsenet suluissa): Aleksi Tornio, LT, dosentti, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri (Petri Vainio, LT, dosentti, farmakologia ja lääkekehitys) Outi Lapatto-Reiniluoto, LT, sisätautien sekä kliinisen farmakologisen ja lääkehoidon erikoislääkäri (Päivi Piirilä, LKT, dosentti, keuhkosairauksien ja kliinisen fysiologian erikoislääkäri) Samuli Rautava, LT, dosentti, neonatologi (Kristiina Aalto, LT, dosentti, lastentautien erikoislääkäri) (Matti Parry, LL, terveydenhuollon erikoislääkäri) Ville Kytö, LT, dosentti kardiologia, kardiologian erikoislääkäri (Maija-Liisa Kalliomäki, dosentti, anestesiologi) Kristian Läksy, LT, psykiatrian erikoislääkäri (Sami Räsänen, LT, psykiatrian erikoislääkäri) (Soili Lehto, LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri) Tero Tapiola, LT, neurologian dosentti, neurologian erikoislääkäri (Risto O. Roine, LKT, neurologian professori, vastaava ylilääkäri) Liisa Sailas, LL, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri (Hanna Seppänen, LT, dosentti, gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri) Johanna Seppänen, FT, biometria (Timo Paavonen, LKT, patologian professori) Sanna Salanterä, TtT, kliinisen hoitotieteen professori (Helvi Kyngäs, THT, hoitotieteen professori) (Arja Halkoaho, TtT, dosentti preventiivinen hoitotiede, yliopettaja) Liisa Nieminen, OTT, VTM, dosentti, yliopistonlehtori (Paavo Autere, OTK, lakimies) (Tuula Stark, OTM, FT biokemia) Susanne Uusitalo, VTT, filosofia, bioetiikka/soveltava etiikka, filosofian yliopisto-opettaja; maallikko (Marko Ahteensuu, VTT, filosofia, käytännöllisen filosofian dosentti, tutkimusetiikan yliopistonlehtori; maallikko) Riikka-Leena Manninen, FM; maallikko (Nadja Kiiskinen, DI; maallikko)
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan toimikaudelle 12.10.2018 - 11.10.2022
Vaikutukset
KUSTANNUKSET: Toimikunnan toiminta on pääosin nettobudjetoitua. Toimikunnan menot maksetaan momentilta 33.02.05.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio