Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/168

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.2.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 301/2018 vp; EV 210/2018 vp)

HE 301/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Laura Terho, Hallitussihteeri p.+35 8295163550
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tupakkalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.