Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2018/168

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.2.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 301/2018 vp; EV 210/2018 vp)

HE 301/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Laura Terho, Hallitussihteeri p.+35 8295163550
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tupakkalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 20 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen