Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2018/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2019 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 213/2018 vp; EV 255/2018 vp)

HE 213/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies p.029 5488573
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arpajaislain muuttamisesta ja lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen