Valtioneuvoston tiedonanto VNK/2019/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2019 14.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 6.6.2019 nimitetyn pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta

VNT 1/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon 6.6.2019 nimitetyn pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.