Valtioneuvoston tiedonanto VNK/2019/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2019 14.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 6.6.2019 nimitetyn pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta

VNT 1/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon 6.6.2019 nimitetyn pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen