Paikkatietopoliittinen selonteko


Hankenumero

MMM052:00/2016

Asettaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

2017-01-04 00:00:00.0

Toimikausi/aikataulu

2017-01-09 00:00:00.0 - 2017-12-31 00:00:00.0

Yhteyshenkilö

Karlsson Kari-Pekka, erityisasiantuntija, p. 0295162230, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on luoda tavoitekuva Suomen tarvitsemasta paikkatietoinfrastruktuurista kokonaisuudessaan ja lisäksi julkista hallintoa koskeva tavoitekuva. Tavoitekuvien lähtökohtana on tarve- ja käyttäjälähtöisyys. Niiden tavoitteena on edistää paikkatietojen suunnitelmallista tuottamista ja ylläpitoa sekä tukea tehokkaiden hyödyntämistä mahdollistavien palvelujen tuotantoa, ylläpitoa ja kehittämistä. Selonteolla halutaan kehittää ja edistää digitalisaation tavoitteita ja visioidaan paikkatietojen uusia, tekniikan kehityksen mahdollistamia tuottamis- ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Tausta

Paikkatietojen hyödyntäminen lisääntyy voimakkaasti teknologian kehittyessä ja digitalisaation edetessä, aineistojen saatavuuden parantuessa sekä paikkatietojärjestelmien ja paikannustekniikan kehittyessä. Paikkatiedot ovat erilaisten järjestelmien ja palveluiden kautta osa monien organisaatioiden jokapäiväistä operatiivista toimintaa ja kuluttajien arkipäivää.

Tämä kehitys näyttää kiihtyvän merkittävästi kun uudet tekniset ratkaisut mullistavat paikkatietojen käyttö- ja keruumahdollisuudet - esimerkiksi erilaisten sensoreiden avulla. Samaan aikaan on syntymässä aivan uudenlaisia tarpeita paikkatiedon ja niihin liittyvien palvelujen laadulle: paikkatietojen tarkkuus ja ajantasaisuus ovat kriittisiä peruslähtökohtia esimerkiksi automaattiohjautuvien ajoneuvojen ja laitteiden toiminnalle.

Paikkatietojen tuotannon hyvällä suunnittelulla, tietojen laadun parantamisella sekä niiden monipuolisen käytön ja edistämisellä on saavutettavissa merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä ja taloudellisia hyötyjä. Paikkatietoselonteon avulla edistetään yhteiskunnan tarpeita vastaavien aineistojen ja palveluiden tehokasta tuottamista, poistetaan päällekkäistä työtä, yhtenäistetään eri tahoilla tuotettavien paikkatietoaineistojen yhteensopivuutta, tuetaan digitalisaatiota ja luodaan edellytyksiä uuden liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksille.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen työ tehdään virkatyönä ilman eri palkkiota. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa erikseen tilattavien selvitysten ja tilaisuuksien kustannuksista tarvittaessa yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Strateginen ohjausryhmä
Hanketta johtaa strateginen ohjausryhmä jonka tehtävänä on linjata työtä ja huolehtia koko hankkeen toteutumisesta:
• Päätökset hankkeen keskeisistä linjauksista, suunnasta, suunnitelmista
• Hankkeen etenemisen ja tasapainoisen valmistelun seuranta
• Mahdollisten hanketason ristiriitojen ratkaiseminen
• Hankkeen kustannusten seuranta

Hankepäällikkö - Kari-Pekka Karlsson (MMM) - toimii pysyvänä asiantuntijana ja ohjausryhmän sihteerinä.

Johtoryhmä
Johtoryhmänä toimii Valtioneuvoston 6.10.2016 asettama Paikkatietoasiain neuvottelukunta (Patine). Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia eri vaiheiden projektien toteutumisesta suunnitelmien ja strategisen ohjausryhmän linjausten mukaisesti sekä seurata hankeen riskejä ja resurssien käyttöä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Paikkatietoasian neuvottelukunnan puheenjohtaja tietohallintojohtaja Antti Vertanen (MMM). Johtoryhmä raportoi strategiselle ohjausryhmälle suunnitelman/tarpeiden mukaisesti. Johtoryhmä voi nimetä keskuudestaan työryhmän, joka keskittyy seuraamaan ja tukemaan selontekohanketta, ja raportoi säännöllisesti johtoryhmälle.


Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Jaana Husu-Kallio, Raimo Vajavaara

Asettamispäätöksen liitteet

Paikkatietoasiain neuvottelukunta, asettamispäätös 6.10.2016

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Karlsson Kari-Pekka erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriö Vastuuhenkilö

Hankepäällikkö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Karlsson Kari-Pekka erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriö Hankepäällikkö

Johtoryhmänä toimii Paikkatietoasian neuvottelukunta (Patine)

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Vilhomaa Juha johtaja Maanmittauslaitos Asiantuntija
Dag Ari-Pekka johtava asiantuntija sisäministeriö Jäsen
Kauhanen-Simanainen Anne neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Miettinen-Bellevergue Seija liikenneneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Autere Riitta erityisasiantuntija ympäristöministeriö Jäsen
Huovila Mikko erityisasiantuntija sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Colpaert Alfred professori Itä-Suomen yliopisto Jäsen
Tammilehto-Luode Marja kehittämispäällikkö Tilastokeskus Jäsen
Ahtonen Niina yksikön päällikkö Geologian tutkimuskeskus Jäsen
Sucksdorff Yrjö Yksikönpäällikkö Suomen ympäristökeskus Jäsen
Riihisaari Tarja Yksikön päällikkö Ilmatieteen laitos Jäsen
Prokkola Reijo yksikön päällikkö Liikennevirasto Jäsen
Metsälä Mirja kiinteistöinsinööri Espoon kaupunki Jäsen
Soukki Kimmo ratkaisuarkkitehti Terrasolid Oy Jäsen
Pakanen Aulikki neuvotteleva virkamies puolustusministeriö Jäsen
Vertanen Antti tietohallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Puheenjohtaja
Karsma Kai erityisasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen

Strateginen ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Peltonen Petri alivaltiosihteeri työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Tarkka Helena hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisäministeriö Jäsen
Lähteenoja Pentti ylijohtaja maa- ja metsätalousministeriö Varapuheenjohtaja
Kokkonen Arvo pääjohtaja Maanmittauslaitos Puheenjohtaja
Koskinen Jari toimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Jäsen
Säteri Helena ylijohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Niemi Veli-Mikko osastopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Vilkkonen Laura ylijohtaja liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Juusti Jukka kansliapäällikkö puolustusministeriö Jäsen
Karlsson Kari-Pekka erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriö Sihteeri
Karlsson Kari-Pekka erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntija
Karsma Kai erityisasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

13 asiakirjaa


 1. Päätös Paikkatietopoliittisen selonteko -hankkeen strategisen ohjausryhmän kokoonpanon muuttamisesta

  Tue Jan 17 00:00:00 EET 2017  Maa- ja metsätalousministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22232/406476/PAATOS_20170222092929_406476.pdf


 2. Jäsenmuutosesitys

  Mon Jan 16 00:00:00 EET 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Asettamispäätös: Pakkatietopoliittinen selonteko -hanke

  Wed Jan 04 00:00:00 EET 2017  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22232/263297/ASETTAMISPAATOS_20170109091823_263297.pdf


 4. Jäsenten nimeäminen, FI.PLM.2016-6755

  Tue Dec 20 00:00:00 EET 2016  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Jäsenten nimeäminen, LVM/2001/12/2016

  Tue Nov 29 00:00:00 EET 2016  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Jäsenten nimeäminen, TEM/2184/00.05.02/2016

  Tue Nov 22 00:00:00 EET 2016  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. Jäsenten nimeäminen, YM85/053/2016

  Mon Nov 21 00:00:00 EET 2016  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Jäsenten nimeäminen, STM/4421/2016

  Thu Nov 17 00:00:00 EET 2016  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Jäsenten nimeäminen, SM2016-1793

  Wed Nov 16 00:00:00 EET 2016  Sisäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Jäsenten nimeäminen, 1135/03/2016

  Wed Nov 16 00:00:00 EET 2016  Suomen Kuntaliitto ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Jäsenten nimeäminen

  Tue Nov 15 00:00:00 EET 2016  Maanmittauslaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Jäsenten nimeäminen

  Tue Nov 15 00:00:00 EET 2016  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Jäsenten nimeämispyyntö

  Mon Nov 14 00:00:00 EET 2016  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22232/260326/KIRJE_20161115073555_260326.pdf

Ei julkaisuja