FI SV EN

Tietoa valtioneuvoston verkkopalvelusta

Tietoa uudistuksesta
Palvelun sisältö
Toiminnot
Käyttöehdot
Lisätietoja

Valtioneuvoston verkkopalvelu otettiin käyttöön tammikuussa 2015. Samanaikaisesti julkaistiin myös uuden valtioneuvoston verkkoviestinnän mallin mukaisesti toteutettu valtioneuvoston kanslian verkkosivusto. Sivustouudistus toteutettiin osana valtioneuvoston verkkoviestinnän uudistushanketta, jonka yhteydessä otettiin käyttöön valtioneuvoston yhteinen julkaisualusta.

Keväällä 2015 julkaistiin hankkeen pilottiministeriöihin kuuluvien valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön sivustot. Maa- ja metsätalousministeriön sivusto julkaistiin syksyllä 2015 ja uusimpana työ- ja elinkeinoministeriön sivusto kesällä 2016. Muut ministeriöt siirtyvät osaksi yhteistä ratkaisua sitä mukaa kuin ministeriöiden sivustot tulevat uudistettaviksi.

Palvelun sisältö

Valtioneuvoston verkkopalveluun kuuluvat valtioneuvosto.fi ja sen rekisteröitymistä edellyttävä verkkopalvelu medialle - media.valtioneuvosto.fi. Sivustoista vastaa valtioneuvoston kanslia, ja niitä ylläpitää valtioneuvoston kansliassa sijaitseva valtioneuvoston viestintäosasto.

Etusivulta löytyvät tuoreimmat uutiset valtioneuvostosta sekä uutisnostoina että uutisvirrasta. Etusivulla on aihenostoja myös valtioneuvoston keskeisiin uudistuksiin ja palveluihin tai muuten ajankohtaisiin teemoihin.

Sivuston keskeistä ajankohtaissisältöä ovat hallituksen ja ministeriöiden tiedotteet, uutiset, tiedot valtioneuvoston päätöksistä sekä pääministerin ja muiden ministerien puheet. Ajankohtaisaineistoja voi tilata omaan sähköpostiinsa aihepiireittäin valittuna.

Hallituksen ja pääministerin tiedotustilaisuuksia ja muiden ministeriöiden infoja välitetään verkkolähetyksinä. Uutishuoneessa voi seurata esimerkiksi ministeriöiden Twitter-feedejä ja valtioneuvoston viestintäosaston Flickrissä jakamia kuvia hallituksen ja pääministerin keskeisistä tapahtumista. Valtioneuvoston kuvapankki sisältää painokelpoisia kuvia nykyisen hallituksen ministereistä ja valtioneuvoston tiloista.

Sipilän hallitus -osuudesta löytyvät muun muassa hallitusohjelma, ministerien henkilö-, yhteys- ja avustajatiedot sekä tietoa ministerien työnjaosta, sijaisuuksista ja ministerivaliokunnista. Lisäksi osuudessa on tietoja ministerien palkkioista ja sidonnaisuuksista sekä ministerien työstä eduskunnassa.

Hallitusohjelman toteutus -osiossa on tietoa hallituksen kärkihankkeista ja seurataan niiden toteutumista. 

Päätökset-kokonaisuudessa julkaistaan istuntojen päätösasiakirjat liitteineen, lyhennelmät kaikista julkisista päätöksistä sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä. Lisäksi julkaistaan ennakkoon seuraavan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat.

Tietoa valtioneuvostosta -osuus sisältää yleistietoa valtioneuvoston toiminnasta ja historiasta, kuten kaikkien itsenäisyydenajan hallitusten hallitusohjelmat. Keväällä 2015 uudistettu Hallitukset ja ministerit vuodesta 1917 -palvelu sisältää tietoja Suomen hallituksista ja ministereistä. 

Jokaiselta sivulta on pääsy sivun ylälaidan valikosta kaikkien ministeriöiden sivuille ja  valtioneuvoston mediapalveluun sekä hakuun, yhteystietoihin, palautelomakkeeseen ja sivukarttaan.

Valtioneuvoston mediapalvelu on toimituksille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Mediapalvelua ylläpitää valtioneuvoston viestintäosasto ja sen sisältöä tuottavat ministeriöt, tasavallan presidentin kanslia ja oikeuskanslerinvirasto. Mediapalvelu sisältää muun muassa kutsuja tiedotustilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin sekä yhteystietoja.

Toiminnot

RSS-palvelut

Valtioneuvoston verkkopalvelu tarjoaa ministeriöiden ajankohtaisaineistoja RSS-syötteinä.

Haku

Sivuston haku on sivun ylätunnisteessa.

Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuille hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti Boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa. Hakutulokset listataan dokumentin julkaisuajan mukaan.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta valtioneuvoston verkkopalvelusta. Palautteita käsitellään virka-aikana, ja niihin vastataan kahden viikon sisällä. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. Virallinen posti tulee lähettää valtioneuvoston kanslian kirjaamoon kirjaamo@vnk.fi.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

ePUB-tiedostojen lukemiseen tarvitaan päätelaitteen tukema lukijasovellus.

Sivustolle on upotettu myös suoria verkkolähetyksiä  ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan teksti- ja kuva-aineistoon ovat valtioneuvoston kanslialla tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Esimerkiksi tiedotteiden ja puheiden tekijänoikeudet ovat niiden julkaisijatiedoissa mainitulla ministeriöllä.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen valtioneuvoston kanslian kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Valtioneuvoston kanslia välittää kuvia myös valtioneuvoston kuvapankissa ja Flickrissä. Valtioneuvoston kuvapankki sisältää henkilökuvia ministereistä ja virkamiehistä sekä kuvia valtioneuvoston tiloista. Uutiskuvat välitetään pääasiassa Flickrissä.

Kuvien käyttöoikeudet ovat valtioneuvoston kanslialla. Kuvat ovat käytettävissä uutis- ja tiedonvälityksessä. Myös muu käyttö esimerkiksi koulutusmateriaaleissa ja oppikirjoissa on mahdollista.

Kuvan julkaisun yhteydessä tulee mainita kuvaaja ja käyttöoikeuden haltija. Kuvia ei saa manipuloida tai muuttaa ilman lupaa, eikä niitä saa hyödyntää sopimattomalla tai hyvän tavan vastaisella tavalla eikä käyttää markkinointi- ja mainostarkoituksiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei saa siirtää julkaisuoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa valtioneuvoston kanslia. Kukin ministeriö vastaa palvelussa välitettävien tiedotteidensa ja puheidensa sisällöstä.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Valtioneuvoston kanslia ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Valtioneuvoston kanslia ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että valtioneuvoston kanslia olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Valtioneuvoston kanslialla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Valtioneuvoston kanslia ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Valtioneuvoston kanslia voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Valtioneuvoston kanslia ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnät valtioneuvoston kanslialle oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Valtioneuvoston kanslia ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää valtioneuvoston kansliaa sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Valtioneuvoston kanslia pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Valtioneuvoston kanslialla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Valtioneuvoston kanslia on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat

  • ladatut sivut
  • ajankohta
  • IP-osoite
  • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen. 

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Twitterin yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa valtioneuvoston viestintäosasto: info@vnk.fi.

Valtioneuvoston kanslia
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin 0295 16001