Raha-asiainvaliokunta 16.2.2017

Istunnon ajankohta 16.2.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

16.2.2017 13.36 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Liikenne- ja viestintäministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.