Valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017

Istunnon ajankohta 12.10.2017 13.00 | Paikka: Helsinki

12.10.2017 13.33 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.