Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 27.6.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.6.2018 11.36
Tiedote 333/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.6.2018 seuraavia asioita:

Vuoden 2018 talousarvion momentin 26.30.20 (Erityismenot) määrärahan ylittäminen 3 500 000 eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu pelastuslain mukaisten metsäpalojen tähystystoiminnasta ja sen valmiuden ylläpidosta aiheutuvien kustannusten noususta toukokuun ja alkukesän poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. (SM erityisasiantuntija Maija Norilo 0295 488 416)
Tiedote 28.6.

Pintatorjuntaohjusjärjestelmän hankinta. (PLM hallitusneuvos Tarja Jaakkola 0295 140 410)
Tiedote 6.7.

Avustuksina rahapelitoiminnan tuotosta 11 273 084 euron jakaminen. Vuoden 2018 arvioidusta tuotosta jätetään jakamatta 4 701 916 euroa. Avustukset jaetaan julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen. (STM neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen 0295 163 577)
Tiedote

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausvaltuuden jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään Säästöpankkiryhmälle 38 miljoonaa euroa ja Danske Bankilta vähennetään 45 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 talousarvion mukaan vastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa ja ASP-lainoissa olla vuoden lopussa yhteensä enintään 2 700 miljoonaa euroa. Takaukset myönnetään Valtion asuntorahaston varoista. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0295 250 228)

Sivun alkuun