Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.6.2015 13.54
Tiedote 288/2015

Valtioneuvosto nimitti filosofian maisteri Samuli Virtasen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 4.6.2015 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ulkoasiainministeri Timo Soinin toimikauden ajaksi ja oikeustieteen maisteri Jari Partasen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 10.6.2015 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toimikauden ajaksi.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 4.6.2015 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen kansallisen ohjelman 2014-2020 seurantakomitea ohjelman sulkemiseen saakka. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Liisa Sahanen sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö; jäsenet: lakimies Camilla Hägglund (johtava lakimies Sören Silverström) Ahvenanmaan maakunnan hallitus, erikoissuunnittelija Mika Junninen (erikoissuunnittelija Minna Piispa) oikeusministeriö, ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka (VIS-projektipäällikkö Tarja Nylander) ulkoasiainministeriö, budjettineuvos Kirsti Vallinheimo (neuvotteleva virkamies Jere Lumme) valtiovarainministeriö, hallitusneuvos Eero Koskenniemi (erityisasiantuntija Tero Mikkola) sisäministeriö/maahanmuutto-osasto, valmiusjohtaja Janne Koivukoski (pelastusylitarkastaja Ilpo Helasmaa) sisäministeriö/pelastusosasto, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa (poliisijohtaja Sanna Heikinheimo) sisäministeriö/poliisiosasto, rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Laitinen (suunnittelu- ja talousyksikön päällikkö, everstiluutnantti Jaakko Hamunen) sisäministeriö/rajavartio-osasto, johtaja Hanna Helinko (ylitarkastaja Pekka Martin) Maahanmuuttovirasto, poliisijohtaja Seppo Kolehmainen (resurssijohtaja Jyrki Wasastjerna) poliisihallitus, teknillisen osaston osastopäällikkö, eversti Jarmo Vainikka (apulaisosastopäällikkö, kommodori Risto Jääskeläinen) rajavartiolaitoksen esikunta, tulliylitarkastaja Jukka Knaapi (tulliylitarkastaja Markku Hietanen) Tulli, pelastusjohtaja Esa Pulkkinen Kanta-Hämeen pelastuslaitos (pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos), toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg (kehitysjohtaja Jaana Koivukangas) Rikosuhripäivystys, pääsihteeri Anne Palm (hallituksen jäsen Pertti Räisänen) Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ry ja suunnittelija Taina Hanhikoski (varautumisjohtaja Karim Peltonen) Suomen Pelastusalan Keskusjärjestä (SPEK); sihteerit ja asiantuntijat: ylitarkastaja Ville Similä, sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö ja ylitarkastaja Sanna Virtanen, sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö. (SM neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki 0295 488 252)
Tiedote

Päätös asettaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen kansallisen ohjelman 2014-2020 seurantakomitea ohjelman sulkemiseen saakka. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Liisa Sahanen sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö; jäsenet: pysyvät jäsenet: kotouttamiskoordinaattori Kathi Salokoski (johtava lakimies Sören Silverström) Ahvenanmaan maakunnan hallitus, kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen (ei varajäsentä) opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies Lars Kolttola (sosiaalineuvos Viveca Arrhenius) sosiaali- ja terveysministeriö, maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman (neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola/ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi) työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka (VIS-projektipäällikkö Tarja Nylander) ulkoasiainministeriö, hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho (ylitarkastaja Elina Johansson) sisäministeriö/maahanmuutto-osasto, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa (poliisijohtaja Sanna Heikinheimo) sisäministeriö/poliisiosasto, johtaja Hanna Helinko (ylitarkastaja Pekka Martin) Maahanmuuttovirasto, poliisijohtaja Seppo Kolehmainen (resurssijohtaja Jyrki Wasastjerna) poliisihallitus, Nafisa Yeasmin Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Lapin ETNO (Elli Heikkilä Länsi-Suomen ETNO), EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen (erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen) Suomen Kuntaliitto ry; vaihtuvat jäsenet (kausi 31.12.2016 saakka): johtaja Leena Markkanen (apulaisjohtaja Mari Saari) Helsingin vastaanottokeskus, maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio (erikoissuunnittelija Minna Kuivalainen) Uudenmaan ELY-keskus, toiminnanjohtaja Elina Castren (tiedottaja Sanna Rummakko) Pakolaisneuvonta ry, toiminnanjohtaja Stanislav Marinets (ei varajäsentä) Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry, maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä (työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen) SAK ry; tahot, joista nimetään myöhemmin vaihtuvat jäsenet ja varajäsenet: kausi 1.1.2017–31.12.2018: Joutsenon vastaanottokeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry, Suomen Punainen Risti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, kausi 1.1.2019–31.12.2020: Oulun vastaanottokeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lastensuojelun Keskusliitto, Monika Naiset liitto ry, myöhemmin nimettävä työntekijäjärjestöjen edustaja, kausi 1.1.2021-31.12.2022: Vaasan vastaanottokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen Pakolaisapu ry, Kanava nuoriso ry, KT Kuntatyönantajat; sihteerit ja asiantuntijat: ylitarkastaja Kristiina Mauriala sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö ja ylitarkastaja Iikka Saunamäki sisäministeriö/kansainvälisten asioiden yksikkö. (SM neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki 0295 488 252)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n 39. yleiskokoukseen 6.-13.6.2015 Roomassa ja oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansainvälisten asioiden johtaja Aulikki Hulmi maa- ja metsätalousministeriöstä, varapuheenjohtaja Suomen pysyvä edustaja FAO:ssa Merja Sundberg Suomen Rooman suurlähetystöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Anna Santala maa- ja metsätalousministeriöstä, lähetystöneuvos Eeva-Liisa Myllymäki ulkoasiainministeriöstä ja ohjelma-avustaja Tanja Rajamäki Suomen Rooman suurlähetystöstä. (MMM neuvotteleva virkamies Kimmo Närhinen 0295 162 257)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.6.2015 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Samuli Virtanen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 4.6.2015 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ulkoasiainministeri Timo Soinin toimikauden ajaksi. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Oikeustieteen maisteri Jari Partanen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 10.6.2015 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toimikauden ajaksi. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

 
Sivun alkuun