Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Kansallisen ikäohjelman periaatepäätös lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 10.28
Tiedote

Kansallinen ikäohjelma kannustaa toimintakykyiseen ikääntymiseen sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen. Ikäohjelman periaatepäätös kattaa vuodet 2023-2030. Sen luonnoksesta pyydetään lausuntopalautetta 31.8.2022 mennessä.

Valmisteilla olevan ikäohjelman periaatepäätös sisältää periaatteet ikäohjelman toteuttamisesta vuoteen 2030 saakka sekä vuosien 2023-2027 toimeenpanosuunnitelman ja alustavat toimenpide-ehdotukset vuosille 2027-2030. 

Periaatepäätökseen on luonnosteltu viisi läpileikkaavaa teemaa:

 1. Iäkkäiden henkilöiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja voimavarojen vahvistaminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla
 2. Iäkkäiden henkilöiden yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden sekä iäkkään väestön moninaisuuden parempi huomioiminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla 
 3. Ikääntymiseen liittyviin asenteisiin vaikuttaminen ja sukupolvien välisten suhteiden syventäminen 
 4. Kerättävän tiedon luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden parantaminen, toimintakäytänteiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen, indikaattoreiden määrittely toiminnan laadun varmistamiseksi ja tietojohtamisen tueksi
 5. Väestön ikääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen sekä väestön ikääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat keskiössä periaatepäätöksessä. Tämä edellyttää ennaltaehkäisevien, toimintakykyä ylläpitävien ja parantavien toimien toteuttamista iäkkäälle väestölle ja riskiryhmille. Iäkkäiden toimintakyvyn ja osallisuuden tukemiseen tarvitaan mukaan yhteiskunnan kaikki toimijat. 

Periaatepäätöksen luonnos on laadittu yhdessä eri ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vanhusneuvostojen jäsenet ja ikäihmiset ovat osallistuneet periaatepäätöksen ja toimeenpanosuunnitelman laatimiseen mm. eri työpajojen, foorumeiden ja keskustelutilaisuuksien kautta. Periaatepäätöksellä jatketaan hyvin käynnistynyttä työskentelyä pitkäjänteisesti yli hallituskausien. 

Mikä ikäohjelma?

”Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 – Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi” valmistui poikkihallinnollisella yhteistyöllä lokakuussa 2020. Väestön ikääntymisestä seuraaviin muutoksiin liittyvät pitkän aikavälin mitattavat vaikuttavuustavoitteet on asetettu vuoteen 2030. 

Ikäohjelman vaikuttavuustavoitteet:

 1. Ikääntyvien työikäisten työkyky on parantunut ja työurat ovat pidentyneet, erityisesti ikäihmisten palveluissa 
 2. Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään 
 3. Vapaaehtoistoiminnalla on vakiintunut asema ikääntyvässä yhteiskunnassa 
 4. Teknologia on lisännyt hyvinvointia
 5. Asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä
 6. Palvelut toteutetaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla

Ikäohjelman vaikuttavuustavoitteiden mukaiset toimenpiteet vuoteen 2023 kohdentuvat vapaaehtoistoiminnan tukemiseen, hyvinvointiteknologian käyttöönoton suunnitteluun, asumisen ja asumisympäristöjen kehittämiseen, iäkkäiden toimintakykyyn sekä iäkkäiden palvelujen kehittämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja saatavuuteen liittyviin ohjelmiin. Osa toimenpiteistä toteutetaan osana Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaa. 


Mitä seuraavaksi?

”Kansallinen Ikäohjelma vuoteen 2030: Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi” –periaatepäätöksen ja toimeenpanosuunnitelman luonnos on lähetetty lausunnoille 17.6.2022. Luonnoksen lausuntoaika päättyy 31.8.2022.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lausuntokierroksen jälkeen luonnoksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä yhdessä sidosryhmien kanssa. Valtioneuvoston periaatepäätös on tarkoitus antaa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Marjaana Pennanen, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]

 
Sivun alkuun