Hyppää sisältöön

STM ja Kela tiedottavat:
OmaKannan mobiilisovellus käyttöön ensi vuonna – helpottaa arjen asiointia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 9.01
Tiedote

Puhelimeen ladattava OmaKanta-sovellus nopeuttaa palvelun käyttöä ja helpottaa terveysasioiden hoitamista. Tavoitteena on julkaista sovellus keväällä 2025. Sovellusta kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

OmaKannasta jokainen näkee kootusti omat terveystietonsa julkisista ja yksityisistä palveluista. OmaKannassa näkyvät esimerkiksi reseptit, laboratoriotulokset ja lääkärikäynnin kirjaukset. Vaiheittain näkyviin tulevat myös sosiaalipalvelujen tiedot sitä mukaa kuin toteutukset hyvinvointialueilla etenevät.

Kela kehittää nyt OmaKannan mobiilisovellusta, joka helpottaa omien tietojen katselua ja asioiden hoitamista. Päätöksen sovelluksen toteuttamisesta on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriö.

Sovellus julkaistaan vuonna 2025. Tavoitteena on saada ensimmäinen versio asiakkaiden käyttöön vuoden 2025 keväällä. Tällä hetkellä OmaKantaa voi käyttää verkkoselaimella.

Ilmoitukset reseptin uusimisesta ja muita uusia ominaisuuksia

OmaKanta-sovelluksessa käyttäjälle voidaan lähettää puhelimeen esimerkiksi ilmoitus vanhentuvasta reseptistä tai laboratoriotulosten saapumisesta. OmaKantaan kirjautumista voidaan nopeuttaa sovelluksessa sormenjälki- tai kasvotunnistuksella. 

– Sovelluksen lähettämät ilmoitukset ja nopea tunnistautuminen helpottavat erityisesti niitä, jotka käyttävät paljon terveyspalveluja, Kanta-palvelujen kehityspäällikkö Mira Liski kertoo.

Tarve OmaKanta-mobiilisovellukselle on tunnistettu asiakastutkimuksissa, -datassa ja -palautteissa. Suuri osa ihmisistä hoitaa asioitaan puhelimella ja toivoo sujuvampaa mobiiliasiointia. Muissa Pohjoismaissa on jo käytössä vastaavia kansallisia mobiilisovelluksia.

OmaKantaan voi tallentaa myös hyvinvointitietoja, joita asiakas itse kerää ja kirjaa omasta terveydestään, ja tulevaisuudessa terveydenhuollon ammattilainen voi hyödyntää näitä kirjauksia hoidon tukena.

OmaKanta on osa sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluja

OmaKantaa ja sen mobiilisovellusta kehitetään osana sote-alan digipalvelujen kokonaisuutta. Työssä ovat mukana yksityinen sote-sektori ja hyvinvointialueet, jotka tarjoavat asukkaille omia digitaalisia asiointipalvelujaan. OmaKannasta ja sen mobiilisovelluksesta voidaan tulevaisuudessa ohjata sujuvasti alueiden asiointipalveluihin.

– Digipalvelut on tärkeää suunnitella saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa kansalliset, alueelliset ja yksityiset palvelut täydentävät tosiaan. Kansalliset ratkaisut oikein hyödynnettyinä ovat kustannustehokkaita ja varmistavat yhdenvertaisen digiasioinnin koko Suomessa, erityisasiantuntija Timo Ukkola sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa.

OmaKanta-sovellusta kehitetään EU-rahoituksella osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Lisätietoja

Timo Ukkola, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163333, [email protected]

Maarit Hiltunen-Toura, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163295, [email protected]

Mira Liski, Kanta-palvelujen kehityspäällikkö, Kela, p. 020 634 1611, [email protected]