Hyppää sisältöön

Sähköinen osakasrekisteri helpottaa kuolinpesän asioiden hoitoa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2024 10.43
Uutinen
Henkilö seisoo ulkona ja katsoo vasemmalle. Taustalla ohikulkija.

Valtiovarainministeriö asetti maaliskuussa Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito -ohjelman toteuttamaan läheisen kuolemaan liittyvien palveluiden digitalisointia. Tavoite on sujuvoittaa omaisten asiointia raskaassa elämäntilanteessa. Ohjelman toimeenpano käynnistyy kuolinpesän sähköisen osakasrekisterin suunnittelulla ja kehittämisellä sekä tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelulla.

Läheisen kuolemaan liittyvien asioiden hoitoa helpotetaan erityisesti kuolinpesän hoitoon ja perukirjan laatimiseen liittyviä asiakirjoja digitalisoimalla ja saattamalla ne paremmin hyödynnettävään muotoon, parantamalla ohjeistusta sekä edistämällä automaatiota. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä oikeusministeriön, Digi- ja väestötietoviraston ja Verohallinnon kanssa. 

Uusia sähköisiä palveluita tulossa lähivuosina 

Ensimmäisenä uutena palveluna toteutetaan kuolinpesän sähköinen osakasrekisteri. Jatkossa kuolinpesään liittyvät osakastiedot muodostuisivat automaattisesti osakasrekisteriin väestötietojärjestelmän pohjalta. Eri viranomaiset voisivat hyödyntää osakastietoja sähköisessä muodossa ja mahdollisimman automatisoidusti eri asiointitilanteissa, esimerkiksi perintöverotukseen liittyvässä asioinnissa. Kuolinpesän osakkaiden ja heidän puolestaan asioivien käyttöön toteutetaan ohjelman myöhemmässä vaiheessa uusi sähköinen asiointipalvelu. 

Ohjelman lainsäädäntötyöryhmän tehtävänä on laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotukset tarvittavista lainsäädäntömuutoksista, jotka mahdollistavat uusien sähköisten asiointiratkaisujen toteuttamisen. Työryhmä on aloittanut keväällä oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön johdolla keskustelut ratkaistavista lainsäädäntökysymyksistä.  

Osana ohjelmaa tuotetaan uusina palveluina myös esimerkiksi kansalaisen sähköinen asiointipalvelu ja sähköinen perukirja. Kuolinpesä saa jatkossa yksilöivän tunnuksen, jota se voi käyttää sähköisessä asioinnissa.  

Alustavan aikataulun mukaan uusien palvelujen käyttöönotot ja tarvittavan lainsäädännön voimaantulo tapahtuisivat vuosien 2026 ja 2027 aikana. 

Läheisen kuolema on raskas prosessi omaisille  

”Läheisen kuolema on aihe, joka koskettaa meitä kaikkia. Hyödyntämällä digitalisaatiota ja esimerkiksi kokoamalla palveluita yhteen sähköiseen asiointipalveluun voimme helpottaa pitkää ja monimutkaista prosessia keskellä raskasta elämäntilannetta. Toimivan ja ihmislähtöisen järjestelmän rakentamiseksi ohjelmassa selvitetään sekä kansalaisten tarpeita että tehdään tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa”, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen

Vuosittain Suomessa kuolee noin 60 000 ihmistä. Läheisen kuoleman jälkeen omaisille tulee usein eteen monimutkainen, pitkä ja raskas prosessi, johon liittyy asiointia eri viranomaisten kanssa, usein myös paperisessa muodossa. Nykytilanteessa digitaalinen asiointi on mahdollista kuolinpesille vain rajoitetusti.  

Sähköisten ratkaisujen myötä kuolinpesän asioiden hoitaminen on sujuvampaa ja mahdollista asuinpaikasta, aukioloajoista ja kulkumahdollisuuksista riippumatta. Tarvittavien asiakirjojen digitalisoimisella, automaation lisäämisellä sekä asiakaspalvelun ja manuaalisen työn tarpeen vähenemisellä on samalla tuottavuusvaikutuksia viranomaisille. Uudet sähköiset palvelut helpottavat myös paperiasiointia, joka säilyy mahdollisena tulevaisuudessakin.  

Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen sivuilla ja Hankeikkunassa. 

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kasvun kaava Orpon hallitusohjelma